top of page
  • รูปภาพนักเขียนDavid Phinijdamm

เริ่ม 17 พค เรือด่วนเจ้าพระยา ปากเกร็ด-สาทร เชื่อมรถไฟฟ้าสีม่วง ค่าโดยสาร 10-30 บาท

17 พ.ค. 64 เรือด่วนเจ้าพระยา และเรือไฟฟ้า MINE Smart Ferry จะจอด-รับส่งผู้โดยสารที่ท่าเรือพระนั่งเกล้า บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง สะพานพระนั่งเกล้า เส้นทาง ปากเกร็ด-สาทร เดินเรือวันละ 9 เที่ยว ค่าโดยสาร 10-30 บาทที่มา

ดู 47 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page